Aanmelding en wachttijd

Wachttijd:

Update 24-11-2023: Er is op dit moment helaas geen  ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

Aanmelding:

De GGZ is onderverdeeld in basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Uw huisarts maakt de inschatting of uw klachten behandeld kunnen worden binnen de basis GGZ of dat een behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ nodig is. Binnen mijn praktijk bied ik alleen gespecialiseerde GGZ.

Voor aanmelding bij mijn praktijk heeft u een verwijsbrief van uw huisarts voor gespecialiseerde GGZ nodig.

De verwijsbrief dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • In de verwijsbrief staan naam, functie en AGB-code van de verwijzer vermeld.
  • Op de verwijzing staat een handtekening van de verwijzer.
  • De verwijsbrief is gedateerd maximaal 6 maanden voor het starten van de behandeling en minimaal op de datum van het begin van de behandeling.
  • In de verwijsbrief wordt de reden van verwijzing vermeld.
  • In de verwijsbrief staat aangegeven dat het een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ betreft.

Met alle grote ziektekostenverzekeraars heb ik een contract afgesloten. Vrijwel alle verzekeraars stellen per kalenderjaar een bepaald budget vast. Het kan voorkomen dat ik in de loop van het jaar van sommige verzekeraars geen nieuwe  patiënten meer aan kan nemen omdat de grens van het budget anders overschreden wordt.

Als u zich bij mijn praktijk wilt aanmelden, kunt u – bij voorkeur per mail – contact met mij opnemen. We plannen dan een telefonisch kennismakingsgesprek waarin wij bespreken of een behandeling binnen mijn praktijk voor u passend is. Als u zich daarna bij mijn praktijk aan wilt melden, zal ik u vragen om een aanmeldformulier (Word | PDF) in te vullen.

U kunt het aanmeldformulier per post opsturen, samen met de verwijsbrief van uw huisarts en een kopie van uw identiteitsbewijs. Indien u de gegevens liever per mail wilt versturen, dan kunt u dit beter niet doen via mijn gewone e-mailadres, maar via een beveiligde mailverbinding. Ik maak hiervoor gebruik van Zorgmail. Wanneer u mij uw e-mailadres en o6-nummer doorgeeft, kan ik vervolgens via Zorgmail een beveiligde mailverbinding tot stand brengen.

De benodigde documenten ontvang ik graag voorafgaand aan de eerste afspraak.

Postadres: Praktijk M. Keijzer, gebouw Bedrijvige Bij, Lagendijk 3, 1541 KA Koog aan de Zaan

Na ontvangst van uw gegevens neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Aanmeldformulier

U kunt het aanmeldformulier hier downloaden: