Werkwijze

Intake

Er vinden een aantal intakegesprekken plaats, om zicht te krijgen op de aard van uw klachten, mogelijke oorzaken en achtergronden, en uw wensen voor de behandeling.

Voor het welslagen van de behandeling is het belangrijk dat het klikt, ook aan dit aspect wordt daarom in de intakefase aandacht besteed.

Na de intakefase bespreek ik met u mijn conclusie en de diagnose en daaruit voortvloeiend het behandeladvies. De doelen voor de behandeling bepalen we samen en worden in een behandelplan vastgelegd.

Afhankelijk van de aard van uw klachten en uw hulpvraag bestaat de behandeling uit psychotherapie en/of medicatie.

Vaak is het wenselijk om uw omgeving bij de behandeling te betrekken. Dat betekent, dat ik in de beginfase van een behandeltraject, vanzelfsprekend in overleg met u, familie of eventueel andere betrokkenen zal uitnodigen om een keer mee te komen.

Samenwerking en intervisie:

Indien nodig zoek ik samenwerking met andere therapeuten. Binnen het gebouw waar ik werk zijn een aantal therapeuten en praktijken gevestigd met wie ik regelmatig samenwerk, onder andere twee psychotherapeuten, een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, een muziek- en psychodrama therapeut, een haptotherapeut en een beeldend therapeut.

Om de kwaliteit van mijn werk te verbeteren, neem ik deel aan verschillende intervisiegroepen.

Evaluatie van de behandeling:

Regelmatig wordt met u besproken of de behandeling het gewenste resultaat heeft. Bij de evaluatie van de behandeling kan  gebruik worden gemaakt van vragenlijsten, die u in kunt vullen in de beveiligde web omgeving van Telepsy. Het systematisch meten van de effecten van de behandeling wordt ROM genoemd.