Medicatie

Afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten, kan medicatie nodig zijn. De afweging om wel of niet te starten met medicatie maak ik in overleg met u. Ik vind het belangrijk om u goed voor te lichten over het te verwachten effect en de bijwerkingen van de medicatie, zodat u zelf een weloverwogen keuze kunt maken.

Wanneer u bent begonnen met nieuwe medicatie en vragen heeft over eventuele bijwerkingen, kunt u mij (binnen kantooruren) bellen of mailen om te overleggen.

Voor herhaalrecepten geldt, dat u deze het best kunt vragen tijdens uw afspraak. Mocht u tussen de afspraken door een nieuw recept nodig hebben, dan verzoek ik u dit liefst enkele dagen voordat de medicijnen op zijn door te geven, zodat ik tijdig een recept naar uw apotheek kan faxen.