EMDR

EMDR is een therapievorm die is ontwikkeld voor de behandeling van klachten ten gevolge van het meemaken van schokkende gebeurtenissen. Inmiddels heeft EMDR een steeds breder toepassingsgebied gekregen. In het najaar van 2021 heb ik de vervolgcursus EMDR afgerond.

Voor informatie over EMDR verwijs ik naar www.emdr.nl.