Interpersoonlijke therapie

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een vorm van psychotherapie die is ontwikkeld voor de behandeling van depressie. Uitgangspunt bij IPT is, dat een depressie samenhangt met veranderingen in de relaties met andere mensen. Voorbeelden hiervan zijn: het verlies van een dierbare, een verandering in uw sociale rol (bijvoorbeeld pensionering), een conflict met iemand of een tekort aan sociale contacten. U onderzoekt samen met de therapeut hoe deze veranderingen in uw leven samenhangen met uw depressie en wat er verbeterd kan worden aan uw relaties met anderen. De duur van deze therapie is meestal 12 tot 16 sessies.