Schemagroepstherapie

Iedereen ontwikkelt afhankelijk van zijn karakter en ervaringen die hij opdoet in zijn leven een bepaalde manier waarop hij of zij kijkt naar zichzelf, de anderen en de wereld om zich heen. Soms kan dit leiden tot hardnekkige en rigide patronen die je in het contact met je omgeving meer in de weg zitten dan dat ze je helpen. Deze patronen noemen wij disfunctionele schema’s. Zo kan je bijvoorbeeld vanuit het schema Meedogenloze normen voortdurend het gevoel hebben dat het nooit goed genoeg is. In de schemagroep kun je onderzoeken en ervaren hoe jouw schema’s een rol spelen in het contact met anderen. Je staat stil bij de ontstaansgeschiedenis van je schema’s. Je zult waarschijnlijk ontdekken dat schema’s die in je jeugd misschien nuttig waren en je hebben geholpen later in je leven tot problemen leiden. Je leert onderscheid maken tussen gevoelens die horen bij het heden en gevoelens die te maken hebben met je verleden. Je leert om op een gezonde manier uiting te geven aan je gevoelens en behoeften. De groep biedt ruimte om te oefenen met het veranderen van je patronen. We oefenen met situaties uit het dagelijks leven. We werken in de groep met verschillende elementen uit de schematherapie, zowel cognitieve als ervaringsgerichte oefeningen. Ook maken we gebruik van werkvormen uit psychodrama en muziektherapie.

De schemagroep wordt begeleid door Kerstin Schwardtmann, muziek-  en psychodramatherapeut en Marjolein Keijzer, psychiater. Er zijn 20 bijeenkomsten op de maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.  Na afsluiting van de groep volgt na 12 weken nog een terugkombijeenkomst. De groep vindt plaats in de groepsruimte van Kerstin Schwardtmann in het gebouw Bedrijvige Bij aan de Lagendijk 3 in Koog aan de Zaan. Voordat je kunt instromen in de groep vindt eerst in ongeveer 5 individuele gesprekken een intake en voortraject plaats, inclusief het in kaart brengen van je schema’s (en modi). Samen bekijken we of de groep een geschikte behandeling voor je zou kunnen zijn.

In het najaar van 2024 starten we met een nieuwe groep. Vanaf juni willen we starten met de individuele voortrajecten voor deze groep.

Informeer vooraf even bij ons of de behandeling door jouw ziektekostenverzekering wordt vergoed.

Voor informatie over de groep kun je contact opnemen met:

Marjolein Keijzer: 06-13384409 of praktijk@marjoleinkeijzer.nl

Kerstin Schwardtmann: 06-19233760 of info@praktijkbij1.nl