Disclaimer

Algemene gebruikvoorwaarden

Praktijk M. Keijzer spant zich er voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Praktijk M. Keijzer stelt zich niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze verband zou kunnen houden met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Praktijk M. Keijzer mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Ook is Praktijk M. Keijzer niet verantwoordelijk voor aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Door van de website gebruik te maken, stemt u in met inhoud en formulering van deze disclaimer.