Klachten

Wanneer u om welke reden dan ook ontevreden bent over de behandeling, dan is het belangrijk dat u uw onvrede met mij bespreekt. Vertrouwen in uw behandelend psychiater is van groot belang voor het resultaat van de behandeling. Daarom hecht ik veel waarde aan feedback. Als u ergens ontevreden over bent, probeer ik om samen met u tot een bevredigende oplossing te komen. Mochten we er samen in een gesprek niet uitkomen, dan kan ik een collega-psychiater vragen om een bemiddelende rol te vervullen.

Klachtenregelement

Wanneer het gesprek met mij niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenregelement leest u wat u kunt verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Geschillencommissie

Wordt uw klacht ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommisie Vrijgevestigde GGZ-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te bereiken via onderstaand adres.

Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
(Via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken geleid.)

Inspectie en Tuchtcollege

Tenslotte is het mogelijk om u te wenden tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg of het Medisch Tuchtcollege.