Kosten

De behandeling binnen mijn praktijk valt onder de specialistische GGZ. Specialistische GGZ wordt door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten van de behandeling tellen mee voor uw eigen risico.

Met vrijwel alle verzekeraars heb ik een contract afgesloten. Een lijst met gecontracteerde verzekeraars kunt u bij mij opvragen. Door budgettering vanuit de zorgverzekeraars kan het voorkomen dat ik u niet in behandeling kan nemen omdat de limiet van het budget in mijn contract met uw zorgverzekeraar voor dat jaar is bereikt.

De behandeling wordt door mij na het afsluiten van uw behandeling of bij verlenging van de behandeling na een jaar rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd. Dit gebeurt volgens de zogenaamde DBC-systematiek. DBC is de afkorting voor Diagnose Behandel combinatie. In het geval dat u een restitutiepolis heeft afgesloten, ontvangt u zelf een factuur die u bij uw verzekeraar kunt indienen.

Informatie over nieuw bekostigingssysteem en eventuele gevolgen voor uw eigen risico: Met ingang van 2022 komt er een nieuw bekostigingssysteem, het Zorgprestatiemodel. Dit betekent dat alle lopende behandeltrajecten (DBC’s) op 31 december moeten worden afgesloten en op 1 januari opnieuw worden geopend binnen het nieuwe systeem. Dit heeft gevolgen  voor uw eigen risico.  De kosten van de lopende behandeling zullen zowel voor het jaar 2021 als voor het jaar 2022  meegerekend worden bij het eigen risico. In het oude systeem telden de kosten van de behandeling mee voor het eigen risico van het jaar waarin de startdatum van de behandeling viel, en alleen bij een behandelduur langer dan een jaar ook voor het eigen risico van het daarop volgende kalenderjaar.

Wanneer u onverhoopt niet op een gemaakte afspraak kunt komen, wilt u dit dan zo ruim mogelijk van te voren laten weten. Afspraken korter dan 24 uur van tevoren afgezegd, of afspraken waarop u zonder bericht niet verschijnt, worden door de verzekeraar niet vergoed. U krijgt hiervoor zelf een rekening van €75 toegestuurd, tenzij er sprake is van een duidelijke overmachtssituatie.

De praktijk biedt geen onverzekerde zorg of behandeling aan zelfbetalers. Wel verricht ik medicatieconsulten voor collega´s (psychologen en psychotherapeuten) met wie ik samenwerk.