ROM

Wat is ROM?

Routine Outcome Monitoring (ROM) is het gebruik van meetinstrumenten om routinematig uitkomsten te meten tijdens een behandeling. Het is een middel om de kwaliteit van de behandeling te verbeteren.

In de praktijk houdt ROM in dat aan het begin, tijdens en aan het eind van de behandeling het effect van en de tevredenheid met de behandeling wordt gemeten. Dit gebeurt door middel van vragenlijsten.

 

TelePsy

Het afnemen van de vragenlijsten voor ROM verloopt via TelePsy. Via uw e-mailadres krijgt u een code om in te loggen in de beveiligde webomgeving van TelePsy. U kunt dan de vragenlijsten invullen. De gegevens zijn alleen voor mij als behandelaar toegankelijk.

Naast de vragenlijsten die bedoeld zijn voor ROM, maak ik via Telepsy ook gebruik van andere vragenlijsten, zoals vragenlijsten om de diagnostiek te verfijnen of het effect van medicatie beter te kunnen monitoren.

Verdere informatie kunt u vinden op www.TelePsy.nl.

 

Aanlevering ROM-gegevens aan Stichting Benchmark GGZ

Vanaf 1 januari 2017 ben ik als zorgaanbieder verplicht om ROM-gegevens aan te leveren aan Stichting Benchmark GGZ.  Voor nadere informatie verwijs ik u naar de websites van de Stichting Benchmark GGZ en de Stichting Vrijgevestigd Rommen. De gegevens worden zodanig versleuteld dat deze niet meer tot de persoon herleidbaar zijn. Indien u toch  bezwaar heeft tegen het aanleveren van ROM gegevens aan SBG kunt u dit aan mij kenbaar maken en zal ik er zorg voor dragen dat  uw ROM gegevens niet worden aangeleverd aan SBG.

10-05-2017: Op advies van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie heb ik de aanlevering van ROM-gegevens aan SBG opgeschort. Er zijn kamervragen gesteld of er voor  het aanleveren van de gegevens aan SBG wel een goede wettelijke grondslag bestaat. Zolang hierover onduidelijkheid bestaat, worden door mij geen gegevens aangeleverd. Ik volg hierin de adviezen van mijn beroepsvereniging.